KOTLOVI MILITERM
  • Električni kotao za grejanje PG - 12000W

    Električni štedljivi kotao za zagrevanje prostorija Militerm PG - 12000W je električni kotao za etažno grejanje koji se može povezati paralelno sa kotlom na loženje... Više...

  • Elektro akumulaciona peć

    Ovo je nova vrsta peći, novi princip rada i ima novu vrstu grejača, puni se automatski i nepogrešivo kada je jeftina struja.

    Odlična za podno grejanje, jer umanjuje račun za 50%... Više...

Električni štedljivi protočni kotlovi MiliTerm

Militerm je električni kotao za etažno grejanje sa protočnim grejačima koji greju vodu. Pomoću ovog električnog štedljivog kotla za zagrevanje prostorija na najbolji način ćete iskoristiti električnu energiju za grejanje svog stana ili kuće.

Prednosti nove vrste protočnog grejača električnog kotla MiliTerm

Način rada klasičnih grejača vode:

Klasični grejači električnih kotlova se sastoje od otporne žice oko koje se nalazi kvarcni pesak, pa onda plašt od bakarne cevi ili prohroma. Ovaj sistem u električnim kotlovima vrši indrirektnu razmenu toplote dobijene konvertovanjem električne energije u toplotnu pri prolasku kroz otpornu žicu. Na žici se stvara toplota koja onda greje kvarcni pesak zagrevajući time i plašt grejača. Budući da je samo plašt grejača u direktnom dodiru sa vodom u standardnim sistemima električnih kotlova za zagrevanje, to znači da dolazi do određenog gubitka toplotne energije pri razmeni u samom grejaču. Gubitak toplotne energije se naravno reflektuje i kao gubitak, odnosno veća potrošnja električne energije za zagrevanje vode. Električni kotlovi ovog tipa su svuda oko nas i više se ne mogu smatrati energetski efikasnim.

Način grejanja vode u električnom štedljivom kotlu MiliTerm

Novi tip grejača električnih kotlova za zagrevanje vode MiliTerm se sastoji od otporne žice uronjene direktno u vodu tako da je razmena toplote između grejača električnog kotla i vode direktna. Time se postiže veća efikasnost, tj. stepen iskorišćenja, a smanjuje se utrošak električne energije.

Novi tip grejača u MiliTerm električnim kotlovima za zagrevanje nije podložan nagomilavanju kamenca na površini pošto se radi o protočnom sistemu. Samom otpornošću na kamenac grejač električnog kotla MiliTerm ima duži životni vek i konstantnu efikasnost u razmeni toplote sa vodom koja oko njega protiče.

 

 

Stepen efikasnosti nove vrste protočnog električnog kotla

Povećanje efikasnosti novog grejača štedljivog električnog kotla u odnosu na stare klasične električne kotlove se procenjuje eksperimentalno na 30 - 40%. Ovaj broj je okviran, a zasniva se na detaljnim proračunima kada se uzmu u obzir svi relevantni faktori koju utiču na efikasnost grejača u određenom periodu vremena.